Projektowanie

Oferta naszej firmy obejmuje również prace projektowe, obejmujące cały proces rewitalizacji obiektu zabytkowego:

  • Wykonanie programów prac konserwatorskich wraz z uzgodnieniami w urzędach konserwatorskich.
  • Wykonanie dokumentacji budowlanej w celu uzyskania wymaganej polskim prawem decyzji i pozwolenia na budowę.
  • Przygotowanie opracowań naukowo-historycznych i przeprowadzanie badań historycznych.
  • Wykonanie badań stratygraficznych obiektów zabytkowych.
  • Reprezentowanie Inwestora przed wszelkimi polskimi instytucjami opiniującymi i zatwierdzającymi projekt w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  • Tworzenie projektów konserwatorskich rewitalizacji i rekonstrukcji budynków zabytkowych z lokalizacją współczesnych funkcji.
  • Przygotowanie dokumentacji wykonawczej.
  • Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac.
  • Przygotowanie kosztorysów inwestycyjnych.

Dokumentacje projektowe przygotowywane są przez doświadczony zespół konserwatorów zabytków (absolwentów Uniwerystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), architektów oraz konstruktorów - wykładowców Politechniki Łódzkiej.