Odpowiedzialność społeczna

Firma MOSAICON jako odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwo angażuje się od wielu lat w sponsorowanie wielu przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. Pracownicy naszej firmy aktywnie angażują się we wszystkie działania charytatywne udzielając pomocy potrzebującym nie tylko w ramach firmy, ale również indywidualnie.

Zależy nam na rozwoju i przyszłości naszych dzieci, dlatego też od 2014 r. rozpoczęliśmy stałą współpracę sponsorską z łódzkim oddziałem stowarzyszenia Skauci Europy.

www.lodz.skauci-europy.pl