O firmie

Pracownia konserwatorska MOSAICON została założona w 1987 roku przez Jana i Marię Potz, a od 2005 roku firmę prowadzi Maksymilian i Michał Potz, absolwent kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zajmujemy się generalnym wykonawstwem prac budowlano-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, oferując pełen zakres usług polegających na rewitalizacji obiektów dziedzictwa historycznego. Posiadamy wykwalifikowany zespół pracowników, w tym dyplomowanych konserwatorów zabytków, techników konserwatorskich, sztukatorów, inżynierów budownictwa, architektów, historyków sztuki oraz techników budowlanych. Główna siedziba firmy znajduje się w Łodzi, gdzie posiadamy biura, pracownie konserwatorskie i sztukatorskie oraz magazyny.

PRACE ELEWACYJNE
 • rewitalizacja obiektów poprzemysłowych,
 • konserwacja elewacji ceglanych i kamiennych,
 • konserwacja detali kamiennych,
 • konserwacja i rekonstrukcja detali sztukatorskich,
 • konserwacja architektury drewnianej
PRACE KONSERWATORSKIE WE WNĘTRZACH
 • konserwacja sztukaterii.
 • konserwacja polichromii ściennych,
 • konserwacja malarstwa sztalugowego,
 • konserwacja rzeźb kamiennych i drewnianych.
PRACE PROJEKTOWE
 • wykonywanie interdyscyplinarnych badań konserwatorskich zabytku (badania stratygraficzne, XRF, mikrochemiczne, petrograficzne)
 • wykonanie badań historycznych (badania archiwalne)
 • wykonanie programów prac konserwatorskich (technologicznych)
 • sporządzanie projektów architektonicznych